!! used as default html header if there is none in the selected theme. WWW Interactive Multipurpose Server

WIMS: WWW Interactive Multipurpose Server

interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity

wimshomeabcd 4.21f

Documents Other languages: encndeesfritnlsi

Mirrors

WIMS Home Site: http://wims.unice.fr/ Source codes

Activities

Grāfic de la derivada, recončixer el grāfic de la derivada d'una funciķ.
Grāfic de la derivada, donat el grāfic d'una funciķ dibuixar el de la seua derivada. Cal java.
Visual Gauss, mčtode de Gauss pas per pas (per matrius o sistemes).
Tangent 2D, trobar la recta tangent i/o normal d'una corba plana.
Grāfic de la multiplicaciķ, recončixer el grāfic de f(x)g(x) coneguts els de f(x) i g(x), etc.
Grāfic de la funciķ inversa, recončixer el grāfic de la inversa d'una funciķ.
Grāfic amb valor absolut, recončixer el grāfic de f(|x|) coneixent el de f(x), etc.
Grāfics de funcions, recončixer el grāfic de f(-x) coneixent el de f(x), etc.
Grāfic de la suma, recončixer el grāfic de f+g coneixent els de f i g, etc.
Grāfic d'una funciķ, dibuixar una funciķ a partir del gráfic d'una altra.
Disparar al Triangle, clicar sobre un dels centres d'un triangle.
Funciķ quadrātica, recončixer el grāfic d'una funciķ quadrātica.
Funcion afins i rectes, exercicis sobre funcions afins i les equacions de rectes.
OEF desenvolupament-factoritzaciķ, desenvolupar o factoritzar una expressiķ.
Equacions-Inequacions, resoluciķ lliure d'una equaciķ, d'un sistema d'equacions o d'una inequaciķ.
Sistemes lineals 2x2, colecciķ d'exercicis de sistemes lineals 2x2 elementals.
OEF euro, colˇlecciķ d'exercicis sobre l'aritmčtica de l'euro.
Fraccions (Nivell de 6č), exercicis de nivell de 6č sobre les fraccions.